Son Makaleler

Kreatif Çalışmalar etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster
Kreatif Çalışmalar etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster


Pazarlama nedir?  

Pazarlama sizin şuan burada olmanız ve  şuan bu kelimeleri okuyor olmanızdır, Eğer bu bloga bir google araması ile ulaştıysanız bu dijital pazarlamadır. Pazarlamayı , marka yönetimini ilk zamanlar benimde yaptığım gibi internette araştırıp kitaplar okuyarak öğrenmeye çalışıyorsanız, aşağıdaki alıntıladığım Edmund Jerome McCarthy'nin kazandırdığı pazarlama karması, Philip Kotler ile yeri sağlamlaşan 4P  üzerine yazılara ulaşıyorsunuz. Onların katkılarını ve onların öğretisini bugüne üzerine katkı yaparak taşıyan hocalarımıza saygılarımızı sunuyoruz, fakat şimdi ise bütün bunlar bir farkılık değil bir zorunluluk, 2000 sonrası dijital dünyanın etkinliğinin artıp  ve iletişim biçimlerinin sürekli değişmesi nedeniyle başka bir boyuta geçmekte ve her gün değişmekteyiz.

Bu nedenle şimdilik pazarlama için şöyle düşünün, pazarlama yeniden ilk başladığı  yere semt  pazarına döndü. ama yinede aşağıdaki temelleri unutmayalım bir köşede yazılı dursun. Hem eğer siz beni şuan google üzerinden bulduysanız aşağıdaki kelimelerinde katkısı bunda büyük...(Devam edecek)

Sözlük anlamı ile  baktığımızda  pazarlama "firmaların, hangi malların veya hizmetlerin müşterilerinin ilgisini çekeceğini tayin etmeleri ve satışlar, iletişim ve işletme idaresi geliştirmeleri için stratejileri belirlemeleri sürecidir."

Pazarlama kavramının ilk oluştuğu sanayi devrimi ve tüketim toplumlarının oluşmaya başladığı  ilk günlerden itibaren birçok yaklaşım ortaya konmuş ve  "product, place, price ve promotion" kelimeleri   "4P" olarak kısalan sonrasında "Physical Evidence, Positioning, People " kelimelerinin eklenmesi ile  "7P" ye dönüşen kuramlar bütününe pazarlama pazarlama , etkili marka yönetimi için ilk adımlar diyebiliriz ;

Ürün (Product): Pazarlama karmasının temel öğesidir. Ürün kalite, tasarım ve marka gibi önemli birtakım öğeleri içeren ve firma tarafından pazara sunulan nesnedir. Firmalar sundukları bir ürünün parçası olarak kiralama, dağıtım, onarım, eğitim vb farklı hizmetleri de sağlamalıdırlar (Kotler, 1997:93). Sadece ürünün nitelikleri değil, müşteriye sağlayacağı yararlar da tanımlanmalıdır (Walters, 1992:37). 
Yer (Place): Ürünün müşteriler tarafından elde edilebilmesi ve erişilebilmesi için gerekli faaliyetleri içerir (Kotler, 1997:93). Yer elemanı, bir işletme kitabında (Can, Tuncer ve Ayhan 1996:232) iki temel ekonomik işlev olan üretim ve tüketimden yola çıkılarak tanımlanmaktadır. Üretimin genellikle bir yere bağlı ve miktar olarak önemli boyutlarda olduğu, buna karşılık tüketimin geniş bir alana farklılaşarak yayılmış ve küçük miktarlardan oluştuğu ifade edilmektedir. Bu durumda üretim ile tüketim arasında yer, zaman ve miktar bakımından uyumsuzlukların olduğunu söylemek olanaklıdır. İşte üretim ile tüketimin uyumunu sağlayacak eleman, yer elemanı olarak karşımıza çıkmaktadır. Yer elemanı, dağıtım yollarının ve kanallarının seçilmesi işlemleriyle birlikte aracılarla olan ilişkileri kapsamaktadır. Müşteriler için merkezi bir yerin seçilmesi, hem maliyetten hem de zamandan tasarruf sağlaması bakımından önemlidir.
Fiyat (Price) : Müşterilerin sunulan ürün veya hizmeti satın almak için ödemeleri gereken paradır. Fiyat sunulan ürünün değerine uygun olmalıdır, aksi takdirde alıcılar rakip kurumun ürünlerini tercih edecektir (Kotler, 1997:93). Fiyat tarihsel, teknik ve toplumsal olarak pazarlama karmasının çok önemli bir elemanı olmakla beraber, 1950 ve 1960’larda fiyat dışı etmenlerin önem kazandığı görülmektedir. Bu 1970’lerin ortalarında ortaya çıkan enerji krizinin neden olduğu enflasyon olgusuna kadar devam etmiş ve fiyat yeniden çok önemli bir değişken haline gelmiştir (Mucuk, 1982:121). 
Tanıtım (Promotion): Pazarlama karmasının dördüncü elemanı olan tanıtım, kuruluşların ürettiklerini hedef pazara tanıtmak ve hedef pazarla iletişim kurmak için yaptıkları çeşitli faaliyetleri içermektedir. Kuruluşlar kurumsal reklâm, halkla ilişkiler, doğrudan ve çevrimiçi pazarlama gibi konuları da içeren bir iletişim ve tanıtım programı oluşturmalıdır (Kotler, 1997:93).

3D Pazarlama nedir?

Pazarlamanın P'leri "Product ,Price,Promotion, Place, Physical Evidence, Positioning, People" bunlar yapmak ve düşünmek zorunda olduklarımız. 


Yalnız artık sürekli bağ kuran bir farklılaşma ve müşteri değeri oluşturmadığımız sürece bütün emeklerimiz boşuna gidecek. 

Bu nedenle ben 3D pazarlama ile Doğrudan, Duygusal , Değer Pazarlaması diyorum.

DOĞRUDAN

DUYGUSAL

DEĞER